Deze algemene voorwaarden zijn geschikt indien u goederen/zaken levert. U dient deze algemene voorwaarden samen met de offerte mee te sturen naar uw (potentiële) opdrachtgever. In deze voorwaarden bepaalt u onder welke voorwaarden de levering geschiedt, beperkt u uw aansprakelijkheid en hoe de acceptatie van de offerte geschiedt.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Leveringsvoorwaarden. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

In deze algemene voorwaarden wordt opgenomen:

 • Artikel 1 Toepassingsgebied
 • Artikel 2 Aangaan overeenkomst
 • Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 4 Medewerking door Cliënt
 • Artikel 5 Uitvoering
 • Artikel 6 Wijziging en meerwerk
 • Artikel 7 Honorarium
 • Artikel 8 Prijs en betaling
 • Artikel 9 Termijnen
 • Artikel 10 Overmacht
 • Artikel 11 Aansprakelijkheid
 • Artikel 12 Annulering
 • Artikel 13 Beëindiging
 • Artikel 14 Toepasselijk recht
 • Artikel 15 Geschillen
 • Artikel 16 Slotbepalingen
Can not load form with reference: algemeneleveringsvoorwaardenberoepsaansprakelijkheid