Deze algemene voorwaarden zijn geschikt indien u actief bent als designer. Dit kan zowel als natuurlijke persoon of als rechtspersoon. Onderwerpen die worden behandeld in deze voorwaarden zijn onder meer geldigheid van offertes, uitvoering van de overeenkomst, honorarium en betaling, aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen, de eigendomsrechten betreffende het intellectueel eigendom en het gebruik van de licentie door opdrachtgever op het door de designer gecreƫerde ontwerp.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Voorwaarden voor creatieve en design diensten. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

In de algemene voorwaarden wordt het volgende opgenomen:

 • Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
 • Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 3 Inschakelen van derden
 • Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 • Artikel 5 Gebruik en licentie
 • Artikel 6 Honorarium en bijkomende kosten
 • Artikel 7 Betaling
 • Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 • Artikel 9 Garanties en vrijwaringen
 • Artikel 10 Aansprakelijkheid
 • Artikel 11 Overige bepalingen
 • Artikel 12 Rechtskeuze en forumkeuze
Can not load form with reference: algemenevoorwaardencreatiefdesign