Deze algemene voorwaarden zijn geschikt indien u als ZZP’er actief bent als ICT-dienstverlener. In deze voorwaarden neemt u onder meer bepalingen op omtrent de diensten die u gaat leveren, wanneer u deze gaat opleveren aan de opdrachtgever, onder welke voorwaarden deze diensten door opdrachtgever geaccepteerd dienen te worden, waar het intellectueel eigendom na oplevering ligt, aansprakelijkheid, geheimhouding en betaling.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Voorwaarden voor ICT dienstverlener. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende opgenomen:

 • Artikel 1 Offerte en aanvaarding
 • Artikel 2 Levering van de Diensten
 • Artikel 3 Ontwikkeling van werken
 • Artikel 4 Oplevering en aanvaarding
 • Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom
 • Artikel 6 Prijzen en betaling
 • Artikel 7 Geheimhouding
 • Artikel 8 Aansprakelijkheid
 • Artikel 9 Duur en opzegging
 • Artikel 10 Wijzigingen in de overeenkomst
 • Artikel 11 Slotbepalingen
Can not load form with reference: algemenevoorwaardenictdienstverlener