Dit is ons meest standaardmodel indien u als opdrachtnemer overeenkomsten aangaat met uw opdrachtgever. Indien u een opdracht aangaat, dient u deze algemene voorwaarden altijd mee te sturen. Dit model kent geen variabelen, op het invoegen van de naam van uw onderneming na. Met deze voorwaarden heeft u standaardbepalingen omtrent onder meer de totstandkoming van de overeenkomst, uitvoering van de opdracht, geheimhouding, intellectueel eigendom, honorarium, betaling, leveringstermijnen, opzegging/ontbinding en aansprakelijkheid.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Voorwaarden voor een opdracht. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende opgenomen:

 • Artikel 1 – Offertes
 • Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 3 – Medewerking door de opdrachtgever
 • Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
 • Artikel 5 – Geheimhouding
 • Artikel 6 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 7 – Honorarium
 • Artikel 8 – Betaling
 • Artikel 9 – Reclames
 • Artikel 10 – Leveringstermijn
 • Artikel 11 – Opzegging
 • Artikel 12 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 13 – Contractsoverneming
 • Artikel 14 – Internetgebruik
 • Artikel 15 – Vervaltermijn
 • Artikel 16 – Nawerking
 • Artikel 17 – Algemene voorwaarden van opdrachtgever
 • Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Can not load form with reference: algemenevoorwaardenzzp