Deze algemene voorwaarden zijn geschikt indien u zeer algemene voorwaarden betreffende de dienstverlening wilt hebben. Gebruik deze voorwaarden als opdrachtnemer in samenhang met de overeenkomst van opdracht die u sluit met de opdrachtgever. Onderwerpen die worden behandeld in deze voorwaarden zijn onder meer opschorting en (tussentijdse) ontbinding van de overeenkomst, risico-overgang, overmacht, betalingsregeling, aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende opgenomen:

 • Artikel 1 – Algemeen
 • Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen
 • Artikel 3 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
 • Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 • Artikel 5 – Overmacht
 • Artikel 6 – Betaling en incassokosten
 • Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 • Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 10 – Vrijwaring
 • Artikel 11 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
 • Artikel 13 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Can not load form with reference: algemenevoorwaardendienstverleningzzp