Indien u een website heeft met een webshop gericht op de consumentenmarkt, heeft u deze algemene voorwaarden nodig. Met deze algemene voorwaarden regelt u onder meer het herroepingsrecht van de consument, de leveringsvoorwaarden, de betaling en de klachtenregeling. Tevens is het mogelijk om aanvullende bepalingen op te nemen.

Je kan via deze pagina starten met het opstellen van je Algemene Voorwaarden voor Webshops. Na het invullen van het formulier maak je een account aan op ons portal om af te rekenen, zo simpel kan het zijn. Heb je vragen bel dan met 030-227 23 91.

Het volgende wordt in de algemene voorwaarden opgenomen:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering 
 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
 • Artikel 15 – Betaling 
 • Artikel 16 – Klachtenregeling 
 • Artikel 17 – Geschillen 
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Can not load form with reference: algemenevoorwaardenthuiswinkel