was successfully added to your cart.

Wanneer zijn algemene voorwaarden rechtsgeldig?

By 20 januari 2018Weetje

Kortgezegd dienen algemene voorwaarden aan drie eisen te voldoen om ze rechtsgeldig te laten zijn.

  1. Openlijk beschikbaar zijn voor de koper. De koper moet alvorens deze een overeenkomst met jou aangaat, de duidelijke mogelijkheid hebben gehad om de algemene voorwaarden door te lezen. Indien de koper niet vooraf deze mogelijkheid heeft gehad, zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst tussen jou en de koper.
  2. Uitdrukkelijk aanvaard door de koper. Naast dat de koper op voorhand de mogelijk moet hebben om de algemene voorwaarden in te zien, moet hij ook uitdrukkelijk akkoord zijn met de voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn immers een overeenkomst waar alle twee de partijen akkoord mee dienen te gaan.
  3. Niet onredelijk bezwarend. Bepalingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Om te bepalen of een bepaling onredelijk bezwarend is of niet, heb je in de wet de zogenoemde zwarte en grijze lijsten. Dit in samenhang met de jurisprudentie, bepaalt of een bepaling onredelijk bezwarend is. Is een bepaling onredelijk bezwarend, dan is deze niet rechtsgeldig.

Leave a Reply